SEM – Search Engine Marketing

SEM jest najbardziej efektywną Internetową strategią pozyskiwania klientów. Dzięki niższym kosztom i większym efektom bezpośrednim, coraz więcej firm korzysta z tego rodzaju reklam, zamiast ‘tradycyjnych’ kampanii banerowych. 

SEM stanowi część strategii e-marketingowej i musi być z nią spójny. Polega na wykorzystaniu potencjału i narzędzi oferowanych przez wyszukiwarki i katalogi internetowe do ściągnięcia na serwis WWW bardzo ściśle określonej grupy użytkowników. 

Dzisiejsze strategie i techniki SEM stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Marketing tego typu to nie tylko pozycjonowanie (SEO), ale wszelkie działania promocyjne dotyczące wyszukiwarek i katalogów internetowych, a także strategia oraz zarządzanie komunikacją i wzajemnymi powiązaniami serwisów internetowych (link building), oraz kampanie reklamowe PPC (pay-per-click). 

Celem SEM nie jest uzyskiwanie dobrych pozycji w wyszukiwarkach. Jest to tylko jedno z narzędzi. Celem jest uzyskanie wymiernych efektów, np. w postaci zrealizowanych transakcji, a nie uzyskanie satysfakcji z osiągniętej pozycji. 

Celem SEM nie jest także generowanie jak największej odwiedzalności serwisu Internetowego. Głównym zadaniem jest zachęcenie do wejścia na strony użytkowników stanowiących grupę docelową strategii e-marketingu, czyli np. potencjalnych klientów, a nie wszelkie osoby, które przypadkiem zostaną tu zwabione.

Krótko mówiąc, głównym celem SEM jest wygenerowanie w serwisie ruchu o odpowiedniej jakości, a nie ilości. Wszelkie działania SEM mają na celu przyciągnięcie na strony internetowe osób, które aktywnie szukają oferowanych produktów lub usług i mają potencjał do generowania odpowiedniego poziomu konwersji.